બંધ કરો

કેવી રીતે પહોંચવું

air હવાઈ માર્ગ :

દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાંથી વલસાડ સુધી કોઈ નિયમિત ફ્લાઇટ્સ નથી. સૌથી નજીકનું હવાઈ મથક સુરત એરપોર્ટ (STV) છે જે 99 કિ.મી દૂર છે અને મુંબઇ એરપોર્ટ (BOM) આશરે 186 કિ.મી. છે. NH48 દ્વારા

railરેલ દ્વારા:

વલસાડ રેલ્વે સ્ટેશન એ મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશન છે, અને આ શહેરને અન્ય મોટા શહેરોમાં જોડે છે. રેલ્વે સ્ટેશન: વલસાડ (BL), અતુલ (ATUL)

busમાર્ગ દ્વારા:

દેશના અન્ય મોટા શહેરોમાંથી તમે વલસાડને સરળતાથી બસ મેળવી શકો છો. બસ સ્ટેશન: વલસાડ