બંધ કરો

કોવિડ 19

 

COVID-19 આઇસોલેશન, ઓક્સિજન અને વેન્ટિલેટર બેડ ઉપલબ્ધતા જોવા માટે,  લિંક પર ક્લિક કરો: https://valsad.gecv.ac.in/index.php
કોવિડ 19 ઇ પાસ -ડિજિટલ ગુજરાત

ઓનલાઇન અરજી અંગે કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે તમે ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ પર ડિજિટલ ગુજરાત હેલ્પ ડેસ્ક પર સંપર્ક કરી શકો છો.

કોવિડ -19 લોકડાઉન મુક્તિ પાસના ફોર્મ ભરવા માટેની માર્ગદર્શિકા- ડિજિટલ ગુજરાત – નાગરિક માટે – અહીં ક્લિક કરો

https://www.digitalgujarat.gov.in/CitizenNew/CitizenServicesNew.aspx 

લગ્ન કાર્યના આયોજન માટે ઓનલાઇન નોંધણી

https://www.digitalgujarat.gov.in/CitizenNew/ServiceDescriptionNew.aspx
આરોગ્ય વિભાગ નિયંત્રણ કક્ષ, વલસાડ 02632-253381
વલસાડ વન નિયંત્રણ ખંડ 02632 242510
આર એન્ડ બી રાજ્ય નિયંત્રણ ખંડ 02632-244128
રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિલીફ ફંડ(SDRF) અંતર્ગત જિલ્લામાં કોવીડ-૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામેલા વ્યકિતના વારસદારને સહાય મેળવવા માટે નીચે આપેલ લીંક પરથી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. covid-19 sahay form..લિંક પર ક્લિક કરો..
સરકારી કોવિડ19 પરીક્ષણ સુવિધાઓની યાદી જિલ્લા પંચાયતની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામાં આવી છે: https://valsaddp.gujarat.gov.in/gu/home 
તમે આમાંથી કોઈપણ સ્થાનો પર કોવિડ માટે પરીક્ષણ કરાવી શકો છો.
પ્રશ્નોના કિસ્સામાં અહીં/હેલ્પલાઇન 02632-253381 પર નિઃસંકોચ સંપર્ક કરો.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWNSUQ6SW0mS0p6nSBbqPD7tOdsm0pWr7Hzj04R4K3w/edit#gid=765013946