બંધ કરો

ડિરેક્ટરી

મહેસુલી અધિકારીઓની યાદી 

ફિલ્ટર ડિરેક્ટરી- ડીપાર્ટમેન્ટ પ્રમાણે

ફિલ્ટર

કલેકટર ઓફીસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી આર. આર. રાવલ આઈ.એ.એસકલેકટર, વલસાડcollector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-253613
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ અમરસિંહ રાજપૂતનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-253731
શ્રી ડી આઈ પટેલનાયબ કલેક્ટર મધ્યાહન ભોજનmidday-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632244192
શ્રીમતી જ્યોતિબા ગોહિલનાયબ કલેકટર સ્ટેમ્પ (વલસાડ)dcstampdvoval[at]gmail[dot]com02632243238
શ્રી દેવાંશુ રામભાઇ ધોરાજીયાચીટનીશ ટુ કલેકટર વલસાડchitnis-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-244274

પ્રાંત અધિકારી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી કેતુલ તુલસીભાઇ ઇટાલીયાપ્રાંત અધિકારી, ધરમપુરpodharampur[at]gmail[dot]com02633-242350
શ્રી નિલેશ ભૂપતભાઈ કુકડિયાપ્રાંત અધિકારી, વલસાડprant-val[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632-249239
શ્રી સી.પી. પટેલપ્રાંત અધિકારી, પારડીsdmpardi[at]gmail[dot]com0260-2370030

મામલતદાર

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ લેન્ડલાઇન નંબર
શ્રી ધર્મેશભાઈ મગનભાઈ મહાકાલમામલતદાર વાપી શહેરmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી સાગરકુમાર કાંતીલાલ મોવલિયામામલતદાર વલસાડmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
શ્રી રમેશ રાણાભાઇ નાઘેરામામલતદાર ઉમરગામmam-umargav[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2562089
શ્રી કે.એસ. સુવેરામામલતદાર, કપરાડાmam-kaprada[at]gujarat[dot]gov[dot]in02633-220030
શ્રી નીરવ સી પટેલમામલતદાર, પારડીmam-pardi[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2373332
શ્રી પ્રશાંત ભરતભાઇ પરમારમામલતદાર, વાપીmam-vapi[at]gujarat[dot]gov[dot]in0260-2400722
શ્રી મનસુખભાઇ શંકરભાઈ વસાવામામલતદાર વલસાડ શહેરmam-valsad[at]gujarat[dot]gov[dot]in02632244197
શ્રી હરકિશન અમૃતભાઈ પટેલમામલતદાર, ધરમપુરmam-dharampur[at]gujarat[dot]gov[dot]in