બંધ કરો

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

જે. પી. પારડીવાલા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ

સ્ટેશન રોડ, કિલા પારડી વલસાડ, વલસાડ - 396125

ફોન : 02602373327

બી કે એમ. સાયન્સ કોલેજ

તીથલ રોડ વલસાડ -396001

ફોન : 02632243049

ટપાલ

વલસાડ હેડ પોસ્ટ ઓફિસ

તિથલ રોડ, સિંચાઇ કોલોની, કાપડિયા ચાલ, વલસાડ

ફોન : 02632243088
વેબસાઇટ લિંક : https://www.indiapost.gov.in/vas/pages/LocatePostOffices.aspx
કેટેગરી / પ્રકાર: ટપાલ

નગરપાલિકાઓ

ઉમરગામ નગરપાલિકા

ઉમરગાંવ ટાઉન, ઉમરગામ, ગુજરાત 396170

ઇમેઇલ : np_umargam[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02602564132
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ

ધરમપુર નગરપાલિકા

પ્રથમ માળ, છત્રપતિ શિવાજી શોપિંગ સેન્ટર, મુસ્લિમ નજીક, ધરમપુર 396050

ઇમેઇલ : np_dharampur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02633243035
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ

બેંકો

અલ્હાબાદ બેન્ક વલસાડ શાખા

દુકાન નં. 143 ગોધાંન કૉમ્પ્લેક્સ બેચર રોડ વાલસાદ -396001

ઇમેઇલ : br[dot]valsad[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 02632-246877
કેટેગરી / પ્રકાર: બેંક

અલ્હાબાદ બેન્ક વાપી

કે પી ટોવર દુકાન નં. 456 અને 17, કેપરીલીર રસ્તાનો વૅપી નજીક રેલ્વે સ્ટેશન (ઇ) વેપી 396195

ઇમેઇલ : br[dot]vapi[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 02602434500
કેટેગરી / પ્રકાર: બેંક

શાળાઓ

શેઠ આરજેજે હાઈ સ્કૂલ

તિથલ રોડ , દડિયા ફલીયા, આર.એમ.પાર્ક, વલસાડ

ફોન : 02632253660

સરસ્વતી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ

એસ ટી. વર્કશોપ પાછળ, અબ્રમા રોડ, ધરમપુર રોડ, વલસાડ

ફોન : 02632227374
કેટેગરી / પ્રકાર: શાળાઓ

દવાખાનાઓ

અટગામ સી.એચ.સી.

વલસાડ

ઇમેઇલ : chcatgam[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02632273033

ઉમરગામ સી.એચ.સી.

ઉમરગામ

ઇમેઇલ : chcumargam[dot]health[dot]valsad[at]gmail[dot]com
ફોન : 02602561417