બંધ કરો

જાહેરાતો

જાહેરાતો
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
આઉટસોર્સની સેવા મેળવવા અંગેનો હુકમ 03/06/2022 03/06/2023 જુઓ (7 MB)
કોવિડ-19માં મૃતકના વારસદારોની મદદ માટે અરજી કરવા માટેની લિંક

કોવિડ-19 માં મૃત્યુ થયેલ વ્યકિતના વારસદારને ઘરે બેઠા સહાય મેળવવા ગુજરાત રાજ્ય ના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા લોન્ચ કરેલ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી એપ્લિકેશન માં અરજી કરવાની લિંક અને અરજી કરવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ

https://iora.gujarat.gov.in/Cov19_Login.aspx

03/12/2021 31/12/2022 જુઓ (437 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)