બંધ કરો

ભૂતકાળની ઘટનાઓ

નો ઇમેજ

ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહ 2023 રજિસ્ટ્રેશન

શરૂઆત: 25/07/2023 અંત: 31/07/2023

ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહ 2023 રજિસ્ટ્રેશન ભારતના અભૂતપૂર્વ ડિજિટલ પરિવર્તનની ઉજવણી કરવા માટે, ભારત સરકાર ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહ 2023 નું આયોજન કરી રહી છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા સપ્તાહનો ઉદ્દેશ ભારતની ટેકનોલોજીકલ ક્ષમતાને દુનિયા સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવાનો, ટેક સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે જોડાણ અને વ્યાવસાયિક તકો ચકાસવાનો અને નેક્સ્ટજેન નાગરિકોને પ્રેરણા આપવાનો છે. કૃપા કરીને ઇવેન્ટમાં હાજર રહેવા માટે નીચે […]