બંધ કરો

નગરપાલિકાઓ

ઉમરગામ નગરપાલિકા

ઉમરગાંવ ટાઉન, ઉમરગામ, ગુજરાત 396170

ઇમેઇલ : np_umargam[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02602564132
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ

ધરમપુર નગરપાલિકા

પ્રથમ માળ, છત્રપતિ શિવાજી શોપિંગ સેન્ટર, મુસ્લિમ નજીક, ધરમપુર 396050

ઇમેઇલ : np_dharampur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02633243035
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ

પારડી નગરપાલિકા

પારડી નગરપાલિકા, પારડી તળાવ નજીક, કિલા પારડી

ઇમેઇલ : np_paradi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02602373344
વેબસાઇટ લિંક : http://pardinp.in/index
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ
Pincode: 396125

વલસાડ નગરપાલિકા

વલસાડ નગર પાલિકા સેવા સદન શહેરનું સરકારી કચેરી નગર પાલિકા કોમ્પલેક્ષ વલસાડ - 396001

ઇમેઇલ : np_valsad[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02632242702
વેબસાઇટ લિંક : https://www.valsadmunicipality.com/
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ
Pincode: 396001

વાપી નગરપાલિકા

દેસાઈવાડ રોડ, પાછળથી પોલીસ સ્ટેશન, વાપી - 396191

ઇમેઇલ : vapimun[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02602463378
વેબસાઇટ લિંક : https://vapimunicipality.com
કેટેગરી / પ્રકાર: નગરપાલિકાઓ