બંધ કરો

ફોર્મ્સ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ્સ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
સ્વ રક્ષણ માટેનો પરવાનો રીન્યુ કરવાનું ફોર્મ 08/09/2018 જુઓ (63 KB)
વરિષ્ઠ નાગરિક હોવા અંગે પ્રમાણપત્ર 08/09/2018 જુઓ (55 KB)
રેશનકાર્ડમાં નવું સભ્ય ઉમેરો (ફોર્મ -3) 08/09/2018 જુઓ (346 KB)
નવી બાર કોડેડ રેશન કાર્ડનો ફોર્મ (ફોર્મ -2) 08/09/2018 જુઓ (815 KB)
રેશન કાર્ડમાંથી સભ્ય કાઢી નાંખવાનો ફોર્મ (ફોર્મ -4) 08/09/2018 જુઓ (431 KB)
ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડનો ફોર્મ (ફોર્મ -9) 08/09/2018 જુઓ (340 KB)
વિભાજન દ્વારા નવું રેશન કાર્ડ બનાવવાનું ફોર્મ (ફોર્મ -5) 08/09/2018 જુઓ (822 KB)
એર હથિયાર ડીલર્સ માટે હથિયારોના લાયસન્સનો ઉપયોગ 08/09/2018 જુઓ (400 KB)
જર્ની લાયસન્સ માટેની અરજી 08/09/2018 જુઓ (580 KB)
લાઇસન્સ સાથે સંકળાયેલ સંબંધિત સેવાઓ માટે અરજી 19/05/2017 જુઓ (579 KB)